Gimle studentbarnehage

Adresse

Gimle studentbarnehage
Gimlevegen 37
9019 Tromsø
Norge

Vis i Google Maps

Gimle studentbarnehage ligger nært campus i et fint naturområde. Barnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, totalt 60 barn. Vi er nå en av seks Universitetsbarnehager i Tromsø, et prosjekt som gir muligheter for kvalitetsutvikling for barnehagen. En av avdelingene i Gimle, Gearpmaš, er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året.

Trivsel, lek og glede

Vår visjon er at Alle skal trives på Gimle Studentbarnehage.                                 Felles fokusområde i studentbarnehagene for 2016-18 er                                                 "Hundre måter å snakke på! - Et godt språkmiljø for alle barn. Vi har spesielt fokus på lek, samspill og varierte opplevelser. Opplegg med tema "fra jord til bord" og aktiv bruk av digitale verktøy gir innhold i språkarbeidet. Vi opplever at språklig og kulturelt mangfold er positivt for trivsel og læring.

Natur og uteliv
Uteliv vektlegges for alle og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Området er oppdelt i tre nivåer, noe som gjør det variert og oversiktlig. I tillegg har vi flotte områder rundt barnehagen til turer og opplegg året rundt. Vi har en gapahuk 300 meter unna, og den er et perfekt mål for turer, også med de minste barna.
Foreldresamarbeid
Vi legger vekt på tett og god dialog med foreldrene og er tilgjengelig for den kontakt foreldrene har behov for. Vi har daglige samtaler om morgenen og ved henting, og vi sender ut månedsplaner og dokumentasjoner med bilder for å vise hverdagene i barnehagen. Ved behov følger vi også opp med SMS i løpet av dagen.
Våre avdelinger

Gimle studentbarnehage består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper; Dragen 0-3 år, Balder 0-4 år, Snorre 3-6 år og samisk avd. Gearpmaš 0-6 år.

På samisk avdeling Gearpmaš, er samisk hovedspråket og samisk kultur og tradisjoner har fokus. Dere kan legge inn ønske om plass på Gearpmaš i den generelle barnehagesøknaden ved å skrive det i merknadsfeltet.

En vanlig dag i barnehagen
Vi spiser medbrakt matpakke til frokost kl. 9.00. Lek, utforsking og pedagogiske aktiviteter preger hverdagen inne og ute. Det er viktig for oss med nærhet og kos og glede gjennom dagen. Når vi skal gå ut er det viktig å gi barna rom til og klare selv. Allsidig aktivitet skal prege utetiden. Avdelingene har faste turdager. De små sover gjerne i utetiden. Hver dag serveres det varm lunsj kl.13.  Førskolebarna har eget opplegg en dag i uken.  
Årsplaner
Årsplanen inneholder informasjon om barnehagen og hvordan vi arbeider med omsorg, danning, lek og læring, samt beskrivelse av innholdet i faglige fokusområder. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Progresjon og markering av lokale kulturbegivenheter, samt planer for  overganger er også nedfelt i årsplanen. 

Årshjul
Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på? Og har du husket sommerferie-lappen? Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.
Fagdager

Mandag 11. september 2017

Torsdag 5. og fredag 6. oktober 2017

Fredag 2. februar 2018

Fredag 11.mai 2018

Samarbeidsutvalget

Helga Anette Melhus, Snorre, helgaanette@gmail.com

Julie-Helene Dalan Sørensen, Dragen, Julie.helene.ds@gmail.com

 

VARA: Rahma Søvik, Balder, rahmasovik@gmail.com

Ellen Strandli og Kirsten Hanssen, fra personalet

Velges på foreldremøtet i september. Utvalget består av to foreldrerepresentanter og to ansatte. Styrer er sekretær for utvalget.

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07:30 - 16:30

Åpningstiden kan utvides i praksisperioder for studentforeldre.

Kontakt oss