Trivselsvertene fungerer som bindeledd mellom beboerne i studentsamskipnadens studentboliger og Studentsamskipnaden. De skal blant annet bidra til å ivareta et godt bomiljø og arrangere ulike sosiale sammenkomster for beboerne.

Kontakt din trivselsvert

Ørndalen studentboliger
Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
Mortensnes studentboliger
Tor // 954 92 312 //
Storelva studentboliger
Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
Åsgårdvegen studentboliger
Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
Breivika studentboliger
Minnelundvegen 13

Robert Li // 918 25 416

Minnelundvegen 15
Tilsettes nye trivselsverter fra januar 2018

Minnelundvegen 17

Komar Esmailzadeh // 402 65 060 // komar.esmailzadeh@samskipnaden.no 

Prestvannet studentboliger
Alexander // 917 95 376 //

Florent // 917 90 728 //

Dramsvegen studentboliger
Smørbukklia 5

04. etasje / Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
05. etasje / Mariann // 918 61 542 // 
06. etasje / Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
07. etasje / Remi // 918 28 763 //
08. etasje / Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
09. etasje / Henriette // 918 30 764 //
10. etasje / Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018

Smurbukklia 7

03. etasje / Josefine // 917 44 868 //
04. etasje / Oscar William // 918 49 358 //
05. etasje / Erlend // 918 32 152 //
06. etasje / Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018
07. etasje / Josefine // 919 14 534 //
08. etasje / Gaute // 919 14 541 //

Øvre Breivang
Alexander Einshøj // 91827586
Storskogåsen studentboliger
Tilsettes ny trivselsvert fra januar 2018