Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet.

Studentrådgivinga gir sosial og psykologisk rådgiving til studenter i forbindelse med deres utdanningssituasjon. Målet er å hjelpe studenter så de gjennomfører sine studier uten unødig forlengelse, og unødgig frafall.

Tilbudet skal være kjent for studentene og lett tilgjengelig, det er gratis og tilpasset studenters behov. Vårt team består av psykologer, sosial – og helsearbeidere, klinisk pedagog og antropolog. Alle våre ansatte har taushetsplikt.

Ledelse studenthelse
Kontaktinfo

radgiving@samskipnaden.no

Telefon 776 49050

 

Adresse:

Studentrådgivinga
Breiviklia, UiT
9037 TROMSØ