Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Fersk på UiT//UiT Freshman (Tromsø)

24. August 2022 - 14:00

Tromsø

Å være ny student kan være både spennende og skremmende. Det meste er nytt; campus, studiet og mange nye medstudenter. For å bidra til en god start, og gi studenter mulighet til å etablere fellesskap på tvers av studier/institutter, inviterer Studentrådgivinga til en 2 timers workshop der studenter får mulighet til å bli kjent og dele erfaringer om tilværelsen som student i Tromsø. Det blir en blanding av “ice-breaker”leker og samtaler i grupper.

Workshopen avsluttes med gratis pizza, og der vil være mindre pauser underveis. Begrenset antall plasser – første til mølla!

Being a new student can be both exciting and scary. Most things are new; campus, the studies, and many new fellow students. To contribute to a good start, and give students the opportunity to establish communities across studies, the Student Counselling Centre is inviting you to a 2 hours workshop where students can socialize and share your experience so far as a student in Tromsø. There will be a mix of “ice-breakers” and group conversation.

The workshop ends with a FREE pizza meal, and there will be smaller breaks along the workshop. Limited number of places – first come, first served!

Workshopen holdes disse datoene – velg den som passer best:

24.08.2022

25.08.2022

30.08.2022

31.08.2022

07.09.2022

08.09.2022

13.09.2022

15.09.2022


Påmelding/Join