Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Kurs i økonomi for studentforeninger (Digitalt)

Kurset egner seg for alle styremedlemmer i små studentforeninger, og spesielt deg som har ansvaret for økonomien, enten du er leder, kasserer, økonomiansvarlig eller noe helt annet.

7. October 2022 - 06:42

Tromsø,Alta,Harstad,Narvik,Hammerfest,Svalbard
26152151 two businesspeople calculating invoice

Lær mer om økonomi!

Meld deg på her.

På økonomikurset får du en forståelse for ansvaret du har som økonomiansvarlig, og for hvorfor det er viktig å holde løpende kontroll på pengene foreningen har. Du lærer å sette opp et enkelt budsjett og å føre regnskap.

Vi gir også en innføring i aktuelle støtteordninger, som studentparlamentets semesteravgiftsfordeling.

Hvor: Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTViZjRhNzAtMTY1Ni00OTlmLWIyYWItZmZkYWFjMzA4YTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22d5bc6f7f-d0a9-4f05-aad2-ed8007f1f09c%22%7d
Når: 17:00-19:00
Kursholder:
Isak Wang Gustavsen