Serveringssteder
Søk bolig
Min side

UNIS Freshman//Fersk på UNIS(Svalbard)

27. September 2022 - 03:22

Svalbard

Being a new student in Svalbard can be both exciting and scary. Most things are new; campus, the studies, the arctic environment, and new fellow students. To contribute to a good start, and give you the opportunity to establish communities across studies, the Student Counselling Centre is inviting you to a 2 hours workshop where you can socialize and share your experience so far as a student in Svalbard. There will be a mix of “ice-breakers” and group conversation.

The workshop ends with a FREE pizza meal, and there will be smaller breaks along the workshop. Limited number of places – first come, first served!

Å være ny student kan være både spennende og skremmende. Det meste er nytt; campus, studiet, de arktiske omgivelsene, og nye medstudenter. For å bidra til en god start, og gi deg mulighet til å etablere fellesskap på tvers av studier, inviterer Studentrådgivinga til en 2 timers workshop der du får mulighet til å bli kjent og dele erfaringer om tilværelsen som student på Svalbard. Det blir en blanding av “ice-breaker”leker og samtaler i grupper.

Workshopen avsluttes med gratis pizza, og der vil være mindre pauser underveis. Begrenset antall plasser – første til mølla!


Join/Påmelding