Foreldrebetaling
kr. 3040,-
30% søskenmoderasjon barn to
50% søskenmoderasjon barn tre

Juli er betalingsfri måned

Kostpenger
Studentbarn kr. 270,-
Andre barn kr. 370,-

.
Reduksjon i foreldrebetaling
Husholdninger med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetaling.

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdning betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Du kan søke redusert foreldrebetaling på eget skjema til Narvik kommune. Les mer om moderasjonsordningen på Narvik kommunes nettsider. Husk å sende søknad til den kommunen du har adresse i Folkeregisteret.

 

 

Betaling

Spørsmål om barnehageavgift