Soria Moria Studentbarnehage

Adresse

Soria Moria studentbarnehage
Fjellveien 58
8515 Narvik
Norge

Soria Moria studentbarnehage har 5 avdelinger med plass til 72 barn. Barnehagen ligger nært UiT, campus Narvik og fine turområder. Det er kort vei til Sildretunet studentboliger og Skistua studentboliger. Mye uberørt natur i nærheten gir oss en naturlig lekearena som vi benytter så ofte som mulig. Naturområdet er kupert og inviterer til utforskende lek og fysiske utfordringer.

Soria Moria studentbarnehage er primært en barnehage for alle studenter med barn og som betaler semesteravgift til UiT. Vi tilbyr også plasser til andre søkere som ikke er studenter.

Selv om barnehageopptaket er i mars, tildeles barnehageplasser hele året.

Vi har engasjerte ansatte med god kompetanse og lang erfaring. Vi har god pedagogtetthet og de ansatte er flinke til å se behovene hos hvert enkelt barn. Barnehagen er godt tilrettelagt for barna og vi legger til rette for at foreldrene skal gjennomføre studiene med ulike tilbud tilpasset studentforeldre. 

Sosialt samspill

Vi har jobbet med sosialt samspill som hovedtema i vår barnehage i mange år. I løpet av denne tiden har vi etter hvert utviklet gode arbeidsmetoder for å fremme barns sosiale kompetanse. Det å kunne omgås andre på en positiv måte vil fortsatt være noe av det vi setter høyest. I barnehagen er mange barn samlet, og derfor gir den barna en unik mulighet til å tilegne seg sosiale ferdigheter i samspill med andre barn. De voksne i barnehagen er med på å veilede barna, og på den måten får barna hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.

Vi har engasjerte ansatte med lang erfaring og kompetanse som skaper et godt sted å være for barna. Vi har god pedagogdekning og de ansatte er flink til å se behovene hos hvert enkelt barn.

Natur og uteliv
Naturen er en viktig læringsarena for barn, og vi er så heldig å ha den rundt oss på alle kanter. 0-2 åringene får ta del i friluftslivet på sin måte og i sitt tempo. Vi er mye ute, og benytter det kuperte og flotte uteområdet vårt i tillegg til turer i nærmiljøet. Det er fast turdag hver onsdag. Lek i naturen gir barna naturopplevelser, utallige muligheter for kreativ, fantasifull utfoldelse. Barna får godt kjennskap til naturens mangfold av dyr, planter og årstids-endringer. 
Mat i barnehagen

Soria Moria serverer varm lunch hver dag i barnehagen.

Varmmat levert på døren!

Maten blir tilberedt på Studentkantina på campus, og blir kjørt ut til barnehagene hver dag. På denne måten får vi servert barna frisk, fersk og næringsrike måltider.

Egen matpakke til frokost

Barna får frukt, melk og varm lunch hver dag i barnehagen, men må ha med egen matpakke til frokost.

Varmmaten vi serverer følger anbefalingene i Helsedirektoratets Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Våre avdelinger
Soria Moria studentbarnehage har tre storavdelinger med barn fra 2-6 år og to småavdelinger med barn fra 0-2 år. 

Askeladden har 18 barn i alderen 3-6 år
Teskjekjerringa har 18 barn i alderen 3-6 år
Tyrihans har 18 barn i alderen 3-6 år
Reveenka har 9 barn i alderen 0-2 år
Tommeliten har 9 barn i alderen 0-2 år

Pedagogisk plattform

Personalgruppa i Soria Moria studentbarnehage består av 16 ulike mennesker, men vi arbeider bevisst med å ha et felles grunnsyn. Vårt mål er å møte alle med anerkjennelse og respekt, og vi ser på barna som likeverdige og kompetente. Barna er hovedpersonene i barnehagen, og barns medvirkning er grunnlaget i virksomheten. Det handler om å ta barn på alvor, sikre at barnas stemmer blir hørt og at alle opplever at de har betydning for det som foregår.

Reggio Emilia er en pedagogisk retning som vi i Soria Moria er inspirert av og som har verdier vi ønsker å formidle. Hovedbudskapet er å ta utgangspunkt i barna med deres ressurser og interesser. Pedagogikken legger vekt på det skapende barnet med 100 "språk" å uttrykke seg på. Barn uttrykker seg gjennom kroppsspråk, handlinger, estetiske uttrykk og verbalt språk.

Vi er opptatt av at barn kan og viktigheten av å legge til rette for at barn mestrer i ulike situasjoner.  

Vi er i tillegg inne i en prosess der betydningen av barnehagens fysiske miljø har fått større plass enn tidligere. Reggio Emilia er også her en viktig inspirasjonskilde. Her benevnes rommet som "den tredje pedagog". Det fysiske miljøet skal være et godt estetisk miljø som stimulerer alle sansene, fantasien, fanger barns interesser og innbyr til lek.

Realfagssatsing
Satsningsområdet for perioden 2016-2020 er realfag.

Barn er født med et behov for å utforske og eksperimentere og finne svar på spørsmål. Vi ønsker å oppmuntre barns egen utforskning, og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barns undring og nysgjerrighet vil stå sentralt i arbeidet med realfag i barnehagen.

Vi vil fokusere spesielt på fagområdene natur, teknikk og miljø samt antall, rom og form.

Fagdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2019/2020:

20. september 2019

23. september 2019

8. november 2019 

2. januar 2020

14. april 2020

Årsplan / virksomhetsplan

Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen. 

Virksomhetsplanen er en langsiktig plan for Soria Moria studentbarnehage i Norges arktiske studentsamskipnad. Planen skal beskrive våre overordnede mål og verdier, rammer og forutsetninger. Planen er styrende og grunnleggende for valg av innhold og retning i studentbarnehagene for en periode på 5 år, fra og med høstsemesteret 2016 til og med vårsemesteret 2021.

Årshjul
Hva skjer i løpet av et år? Hvilke arrangementer bør vi være obs på?  Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i barnehagen.

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.15 - 16.30

Kontakt oss

Soria Moria studentbarnehage
Fjellveien 58
8515 Narvik
Tlf: 974 23 193 / 76 96 21 03