Parkering
Våre studentboliger har normalt tilstrekkelig med parkeringsplasser i tilknytning til boligene. Det er gratis å parkere for beboere.

Internett

UiT leverer internett til alle våre studentboliger, som betyr at du må ha en aktiv brukerkonto ved UiT for å komme på nett. Ta kontakt med UiTs IT-support Orakelet, for å få brukerkonto. Dersom du opplever problemer med nettet, eller ønsker brukerstøtte, er det også Orakelet som kan hjelpe deg

Forsikring

Våre forsikringer dekker ikke leieboernes eiendeler. Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne

Miljøvennlig strøm

All strømmen til våre studentboliger kommer fra 100% fornybare, miljøvennlige kilder i samarbeid med Bergen Energi og Ishavskraft. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig, fornybar energi. En student som har vært beboer hos oss, skal kunne si at deres valg av bosted under studieperioden, er et viktig bidrag for det globale miljøet og reduksjon av den globale oppvarmingen.

Samtidig donerer vi 0,9 øre per KWh vi forbruker til prosjektet Track My Electricity. Bidraget forvaltes av organisasjonen Solbakken, og går i sin helhet til å bygge solcellepaneler til barneskoler i grenseområdet mellom Thailand og Burma som ikke har tilgang til elektrisk energi til lys i skolene.

Vaskeri
Vaskeri er tilgjengelig på alle anlegg og det er gratis vask og tørketrommel. Vaskemiddel besørges av den enkelte student. Din husnøkkel passer til vaskeriet.
Avfallshåndtering

Kontainere for brennbart avfall er utplassert ved studentboligene. Dersom du har avfall som det ikke er plass til i kontaineren (f.eks. møbler), send epost til; narvik.bolig@samskipnaden.no så hjelper vi deg.

Spesialavfall
Spesialavfall som glass, metall, papp, elektronikk, farlig avfall og øvrig ikke brennbart avfall sorteres i henhold til HRS sine retningslinjer. http://www.hrs.no/husholdning/sortering/husholdningsavfall/

Fri for poser?
Avfallssekker og bioposer kan hentes hos Samskipnadens administrasjon.

Prisliste tilleggstjenester og gebyrer