Innflytting

Tildeling av kontrakt
Leiekontrakt utstedes for inntil ett studieår av gangen. Ved kontraktsutløp blir du varslet via e-post og kan søke om ny kontrakt på Min side. Søknadsfrist er 1. mai og 1. november for henholdsvis vår- og høstsemester. Maksimal botid er 5 år.

Hente nøkkel
Nøkkel kan hentes på vårt servicesenter.
Åpningstid: Mandag - fredag Kl. 08.00 - 15.30
Dersom du kommer utenfor vår åpningstid er det bare å ta kontakt, så kan vi legge ut nøkkel i vår postkasse.

Meld flytting - motta post til riktig adresse
For at du skal være sikker på å motta posten din mens du er student, anbefaler vi følgende:

  • - Merk postkassen med fullt navn
  • - Finn riktig ny postadresse på leiekontrakten.
  • - Meld adresseendring til Posten her.
  • - Gi din adresse til alle som du venter å motta post fra
  •  

På Postens nettside kan du også bestille ettersending av post fra gammel til ny adresse - dette er gratis i 1 måned. Hvis du  ønsker å motta post både på adressen til foreldrene dine og på studentadressen, finner du skjema og mer informasjon på Postens nettside.

Om du i tillegg registrerer deg som Digipostkunde vil avsender kunne velge å sende deg posten elektronisk. Da har du også et sted å lagre kopi av viktige dokumenter (bank- og kredittkort, pass, legitimasjon osv.)
 

Utflytting

Bytte av bolig
Du kan søke om bytte av bolig på Min side. Byttesøknad kan ikke registreres den første og den siste måneden i kontraktsperioden.  Ved innvilget byttesøknad faktureres et behandlingsgebyr på kr 600.-.  Beløpet refunderes ikke ved avslag på tilbud om bytte.

Oppsigelse og utflytting
Leiekontrakten kan sies opp etter gjeldene oppsigelsesfrist. Oppsigelsen sendes fra din side på boligtorget. Boligen skal overleveres i rengjort stand, og vil bli inspisert etter utflytting. Se vår video av hvordan man vasker seg ut av studentboligen.

Dersom boligen ikke er tilfredsstillende rengjort, og det må ettervaskes, belastes det etter regning. Byrå kan bli engasjert dersom vi ikke har kapasitet til å utføre arbeidet. Utbedring av skader/mangler belastes det etter regning. Eventuelle belastninger varsles i forkant før det trekkes fra depositum.

Husk å tømme boden når du flytter

Nøkkelinnlevering
Nøkler leveres inn i forbindelse med utsjekk. Hvis renholdet ikke blir godkjent og du må vaske på nytt, skal nøkkelen leveres på servicesenteret / til vaktmester senest den dagen kontrakten utløper.