Les de fullstendige trivselsreglene her. Når mange bor i lag er det viktig å ta hensyn til hverandre.

Vask av fellesarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Her finner du noen punkter som kan hjelpe dere på veien

Ro og orden

Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden.

Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med.

Husdyr
Det er ikke tillatt å ha husdyr i våre boliger.
I leiligheter med egen inngang kan det gjøres unntak, men da kun etter skriftlig søknad.
Vask og tørk av klær
Vask og tørk av klær skal skje i vaskeri som utleier stiller til disposisjon. Tørker du klær på hybelen/leiligheten vil dette medføre mye fuktighet, som igjen fører til dårligere inneklima. Derfor oppfordrer vi til at klær tørkes i tørketrommel på vaskeriet. Installasjon av vaskemaskin/tørketrommel er ikke tillatt. Unntak fra dette er i de leilighetene det er installert uttak til dette formålet.
Rengjøring egen bolig 
Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig. Leietaker plikter også å holde eventuelle fellesareal som bad og gang rene sammen med øvrige brukere. Der det er flere som deler bad, følges turnusliste for når den enkelte har ansvaret for renholdet.
Fellesareal kjøkken, stue og gang
Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes og holdes i orden av den enkelte leietaker etter bruk. Kjøkkenutstyr plasseres i skap og skuffer. Leietaker holder sitt kjøkkenskap/skuffe, samt plass i kjøl/fryseskap rent og rydding. Alle er ansvarlig for å påse at søppel pakkes forsvarlig inn i henhold til gjeldende kildesortering og tømmes hver dag i søppelcontaineren. Der det er flere brukere settes det opp en turnusliste som viser hvem som har hovedansvar for renholdet hver enkelte uke.

Holde søppelskap rent og ryddig, vaske gulv, rengjøre ventilator, vaske fronter på kjøkkeninnredning, kjøl og fryseskap samt rengjøre komfyr og stekeovn. Skal leietaker bort og er oppført på vaskelisten, må den enkelte selv sørge for å bytte. Kontroll av fellesareal vil bli utført av samskipnaden. Ved mangelfull renhold vil det gis en sjanse til å rengjøre. Hvis det ikke er gjort ved neste kontroll vil Samskipnaden besørge vask av fellesareal på leietakers bekostning.

Koking og steking av mat
Opphold deg i nærheten av kjøkkenet når du tilbereder varmmat. Gjør det til en vane å slå av kokeplate/stekeovn umiddelbart etter bruk. Det er deg og dine medboeres sikkerhet vi snakker om!
Inventar og møbler
Fastmontert inventar må ikke flyttes. Møbler som er i boligen skal ikke fjernes. Det er ikke tillatt å montere skruer/spiker i veggene.
Elektrisk utstyr
Elektroniske installasjoner som kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, komfyr, kaffetrakter, vannkoker, riskoker og lignende skal ikke benyttes på hybelen – kun ved felleskjøkken. Hovedgrunnen til at dette ikke tillates, er faren for elektriske feil, og dermed brann i disse apparaturene. I tillegg er ikke det elektriske anlegget dimensjonert for den ekstra belastningen disse apparaturene medfører. Leietaker bekoster og bytter selv lyskilder på hybelen/leiligheten. Samskipnaden skifter på fellesareal. Det er ikke tillatt å legge ut skjøteledning fra boenheten til bruk for motorvarme, el-biler o.l.
Brannvern
Når man bor mange mennesker sammen er det meget viktig å tenke sikkerhet og brannvern! Det er strengt forbudt å fjerne eller dekke til branndetektorer. Ved mistanke om at noe er feil med brannvernutstyret på bygget, kan Samskipnaden foreta innlåsing på boenheten uten å varsle først. Fjerning/tildekking av branndetektor vil føre til gebyr, se vår oversikt «Prisliste tilleggstjenester». Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i branninstruksjonen samt rømningsplanen i bygningen du bor i.

Det er viktig at du gir beskjed til Samskipnaden dersom du oppdager feil vedrørende brannsikkerheten, for eksempel dersom du oppdager at et brannslokningsapparat er fjernet ol. Det skal til en hvert tid være fri passasje i rømningsveiene. Det er ikke tillatt å oppbevare/lagre eiendeler etc. i trappeganger, inngangsparti og ganger. Blir det lagret eller oppbevart ting her vil dette bli fjernet og kastet av Samskipnaden. Samskipnaden skifter batteri i røykvarslere en gang i året. Brannslukkingsapparat skal ikke fjernes fra anvist plass.

Innemiljø
For å sikre frisk luft i boenheten er det viktig at ventiler i vinduer og på vegger holdes åpen, samt at en ikke tetter igjen eksisterende ventilasjon. Dette for å hindre kondens på vinduer og vegger, noe som over tid fører til skader og dermed skaper et dårlig innemiljø. Tildekking av vinduer må ikke forekomme. For soverom må tette gardiner og persienner åpnes på dagen. Er det mye vanndamp på vinduene må dette tørkes opp. Luft boenheten ved å åpne vinduene helt, i et kort tidsrom, da får en inn frisk luft samtidig som overflatene ikke kjøles ned. Du må ikke slå av varmen i boligen når du forlater den om vinteren. Det er nødvendig å ha en innetemperatur på ca. 16 grader. Da unngår du å måtte dekke utgifter i forbindelse med frostskader i boligen. Sjekk at vinduer og dører er låst.
Boder
Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddig. Det er ikke tillatt med åpen flamme eller oppbevaring av brennbart materiale. På fellesboder må leietaker merke sine lagrede eiendeler med navn og boligadresse. Boden må tømmes ved utflytting, lagrede ting som er umerket og ting som blir ansett som søppel bli kastet.
Strøm
Den elektriske oppvarmingen er inkludert i husleien. Strømforbruket i studentboligene kommer fra 100 % fornybare og miljøvennlige kilder. Strømforbruket i studentboligene vil dermed ha null karbonavtrykk, og bidra til utvikling av mer miljøvennlig og fornybar energi. Vi anmoder leietaker om å være miljøbevisst, og ikke sløse med varme, lys, koking eller varmtvann.
Parkering
Leietakere med bil må benytte anvist parkeringsplasser. Det er ikke parkeringsplass til hver hybelenhet. I Rådyrveien og Storvollen disponerer hver leilighet en parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tillatt å la bilen stå på tomgang utenfor boligene. Oppbevaring av avskiltede biler, tilhengere eller tilsvarende på våre parkeringsplasser er ikke tillatt.
Snørydding
Parkeringsplassene og hovedveiene brøytes av innleid brøyter. Beboerne må selv rydde stikkveier inn til de enkelte hus, samt trapper. Spader og skuffer vil bli stilt til disposisjon. Hovedveiene vil bli sandstrødde av samme firma som utfører snøryddingen.
Låsing av dører
For din egen og med beboers sikkerhet oppfordrer vi til at dører i boligen holdes lås til enhver tid. Det er spesielt viktig at ytterdøren er låst hvis ingen oppholder seg i fellesarealet, og at døren alltid låses når boligen forlates. Dette for å unngå tyveri og hærverk.
Forsikring
For din egen skyld oppfordrer vi deg til å tegne en innboforsikring med ansvarsforsikring. Da har du forsikret ditt eget Inventar/utstyr, og du unngår å måtte ut med store erstatningssummer for uaktsomhet, dersom uhellet først er ute.
Internett/kabel TV
For bruk av datanettet gjelder Uninetts retningslinjer
Feil og mangler
Oppdager du feil og mangler i din bolig eller ved fellesareal må dette rapporteres inn på feilmelding via Min side.