Helsestasjon for studenter

Alle som har hatt ubeskyttet seksuell omgang (samleie, munnsex, nærkontakt med kjønnsorganer) med en partner som en ikke kjenner smittestatusen til bør teste seg jevnlig for kjønnssykdommer, også kalt seksuelt overførbare infeksjoner (soi).

Dersom du eller helsepersonellet du oppsøker har grunn til å anta at du kan være smittet av en kjønnssykdom, er både testing, behandling og medisiner gratis. Dersom du har symptomer som enten svie, utflod, lukt eller utslett er det viktig at du informerer helsepersonellet om dette. 

helsenorge.no kan du lese mer om seksuelt overførbare infeksjoner (soi)

 

 

Her kan du teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner i Narvik. Nå med egen tid for studenter:

Helsestasjon for studenter

Åpningstider: torsdager kl. 15:30 – 17:30

Mer informasjon om helsestasjon for ungdom

 

Studenter over 25 år: Ta kontakt med din fastlege/fastlegekontor for bestilling av time til testing.

Dersom du eller helsepersonellet du oppsøker har grunn til å anta at du kan være smittet av en kjønnssykdom, er både testing, behandling og medisiner gratis.

Studenter som ikke har fastlege i Narvik kan ta kontakt med Alleen legesenter. Dersom de har ledig kapasitet vil de kunne hjelpe deg med bestilling av time. Det anbefales likevel at du som student bytter til fastlege her i Narvik.

Kontaktinformasjon Alleèn legesenter

 

 

Helsestasjon for studenter

Kongens gate 49
8514 Narvik
(rett ved kinoen)
Tlf: 76913200

Torsdager kl. 15.30 - 17.30