Bli en tryggere student

Har du det litt tungt i studenthverdagen? Få tilbake mestringsfølelsen på kurs med studentrådgivinga!

Studentlivet er utfordrende med mange krav, blant annet til prestasjon, tidspress og eksamener. I tillegg skal man fungere sosialt og skape nye relasjoner. Mange studenter opplever perioder med nedstemthet, lav selvfølelse, mistrivsel og motivasjonsproblemer. Kurset kan hjelpe deg til å mestre studentlivet og finne flere måter å takle utfordringene på.

Kurset vil gå hvert høst-/vårsemester over 8 uker. 

Høsten 2018 starter kurset 10 oktober og går onsdager fra kl 16:15 til kl 18:00 Kurset har plass til maks 12 deltakere, og er gratis. Påmeldingsfrist 30 september.

Meld deg på, hos Studentrådgiver.

For informasjon kontakt: Studentrådgiver Line Ditlefsen
Mobil 92 46 62 30 E-post: line.ditlefsen@samskipnaden.no