Alle studenter som flytter til Narvik har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. I tillegg har Samskipnaden samarbeid med Alleen legesenter og du kan få time dersom du er syk på eksamen etc.

Studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Dersom du skal oppholde deg i Narvik over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i Narvik. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Narvik kan du lese mer om dette på Helsenorge.no

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned, dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Narvik kommunale legevakt du skal henvende deg til. Studenter uten fastlege i Narvik kan bruke Narvik kommunale legevakt som er åpen for disse hele dagen, deres telefonnummer er 116117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 1600 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg. Her finner du oversikten over ledige fastleger i Narvik.

Dersom du har spørsmål ang vaksiner finner du mer informasjon på vaksinasjonskontoret i Narvik.

Samarbeid legesenter

Alleen legesenter
Kirkegata 36
8516 Narvik
Tlf: 76 96 93 00
www.alleenlegesenter.no