Mange studenter vil i løpet av studietiden oppleve perioder hvor livet er vanskelig og man får behov for en utenforstående, voksen fagperson å sortere tanker og følelser med. 

Du bestemmer hva du vil snakke om, men mange tar opp personlige utfordringer relatert til ensomhet, angstsymptomer, nedstemthet, depresjon, stress, prestasjonspress, mat, rus, spill, familieproblemer, kjærlighetssorg, eller andre ting. Ingen problemer er for store eller for små. Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir større. Vi har kort ventetid.

Studentrådgivinga er her for å hjelpe deg å finne løsninger som gjør hverdagen lettere å mestre og å finne løsninger som gjør at du kan fortsette å studere. Vi kan hjelpe deg med å få en oversikt over de utfordringer du har i livet og hjelpe deg å sortere tanker og følelser. Du kan komme innom til individuelle samtaler med studentrådgiver over en kortere eller lengre periode.

Studentrådgivinga er et gratis tilbud til alle semesterregistrerte studenter ved UiT - Norges arktiske universitet. Du kan studere fulltid eller deltid, eller du kan ta nettstudier. Du trenger ingen henvisning, og studentrådgiver har taushetsplikt. Det å komme til samtale skal være enkelt. Du kan komme innom kontoret i åpningstiden (rom E 2040), eller du kan ta direkte kontakt med studentrådgiver på sms eller ved å ringe 77649050 / 924 66230.

Dersom du er ute i praksis, eller det av andre grunner er vanskelig å møte til samtale, tilbyr vi sikker videosamtale via PC eller smarttelefon.

Vi vil hjelpe deg å komme i kontakt med blant annet studiekoordinatorer, forelesere og lånekassen, slik at vi kan få tilpasset studiene til deg der du er nå. Det kan for eksempel være aktuelt å lage en ny studieplan eller det kan være at du trenger å ta permisjon fra studiene en periode.

Dersom det er behov for å komme i kontakt med andre instanser som for eksempel lege eller Nav, kan vi hjelpe deg med det.

Du kan også ta kontakt på vegne av venner/familie, dersom du er bekymret for noen du kjenner.

Velkommen til studentrådgivinga.

Bestill time
Kontakt

Bestill time på telefon 776 49 050 - betjent fra 1000-1400 frem til 5. august

 

Åpningstider

Mandag - Fredag 09.00- 15.00