Er du anspent i forkant av eksamen? Avspent kropp lærer best. Lær deg Studentrådgivingas anbefalte avspenningsmetode.

  1. Legg deg ned eller finn en behagelig sittestilling.
  2. Rett oppmerksomheten mot pusten din.
  3. Kjenn etter hvordan luften kommer inn og ut av lungene. Hold det fokuset.
  4. Kommer andre tanker inn, så la dem komme og la dem passere. Fortsett å observere pusten.
  5. Gjør dette i minst 5 minutter. Jo mer du øver, dess hurtigere og bedre effekt.

Trenger du noen å snakke med om eksamenstress eller andre utfordringer i studiehverdagen? Ta kontakt med Studentrådgivinga 

Kontakt