Kontakt oss

Studentkantina
Lodve Langes gate 2
8515 Narvik

Telefon: 76 96 66 67

Epost: kantine.narvik@samskipnaden.no

Ta kontakt med Studentkantina

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.
.