Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker å forebygge de negative konsekvensene av rusmidler. De har derfor i sammarbeid med Samskipnaden startet prosjektet AnsvarsFull. Gjennom dette prosjektet skal det settes fokus på forbyggende rusarbeid gjennom ansvar. AnsvarsFull er noe som gjelder alle studenter og deres studenttilværelse.

AnsvarsFull fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFull jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

I menyen finner du ulike verktøy, tester og kurs som er nyttig for studenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg AnsvarsFull på Facebook!

Spørsmål? Ta kontakt med: