Narvik Studentersamfunn har som formål å sørge for almenn forlystelste av studenter.

Dette gjøres først og fremst gjennom klubbene, men det er mye som ikke er en del av en enkelt klubb. NSS er en paraplyorganisasjon for ulike klubber / grupper / foreninger / og lignende ved UiT campus Narvik.

Studentersamfunnet ble stiftet i 1955 og har gjennom mange år forlystet mang en students liv. Studentersamfunnet jobber med det man kaller lettere velferd. Det vil si klubber, sosiale møteplasser, arrangementer som konserter, standup, turer og mye mye mer.