Studentforeningene ved UiT campus Narvik

 

På UiT campus Narvik finnes det mange forskjellige foreninger å engasjere seg i. Det er alt fra fag- og linjeforeninger til idrettsforeninger og interesse- og hobbyforeninger.

De fleste studentforeningene i Narvik er sortert under Narvik Studentersamfunn (NSS). NSS og alle øvrige fag-, linje, og andre foreninger er ført opp i listen under.

 

Capustinget i Narvik

Campustinget i Narvik er en organisasjon som jobber for studentene ved UiT i Narvik. Vi har ansvaret for tillitsvalgtapparatet, og ivaretar rettighetene til studentene ved campus Narvik.

Styret til Campustinget består av ni medlemmer. Av disse er det seks hovedtillitsvalgte fra hvert institutt, sammen med tre fra arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av én leder og to nestledere.

Campustinget i Narvik er uavhengig av ledelsen og administrasjonen på UiT i Narvik. Vårt hovedmål er å gjøre studiehverdagen for våre studenter ved UiT i Narvik så god som mulig. Campustinget er liste- og partiuavhengig.

Du finner oss på vår hjemmeside, Facebook eller Instagram

NSS Narvik Studentersamfunn
Oversikt over våre foreninger
Tekniker'n studentkro
Vil du jobbe som frivillig på studentenes egen kro i kjelleren på UiT Narvik?
Les mer her!
Fadderordningen
Mer kommer
Tekna student Narvik
Er du en av dem som alltid prøver å finne ut av hvordan ting fungerer? Da er vi foreningen for deg, enten du er teknologi- eller realfagstudent. Tekna er en forening for både studenter og yrkesaktive og har over 70 000 medlemmer, hvorav 12 000 er studentmedlemmer. Vi blir stadig flere som hver eneste dag jobber med å løse problemer gjennom innovasjon, ny teknologi – og nysgjerrighet.

Tekna står for teknisk-naturvitenskapelig forening og er den største av de 13 fagforeningene i Akademikerne (Norges største arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede).

Tekna avd. UiT Narvik tar for seg studentene på UiT i Narvik og arrangerer morsomme og lærerike kurs/arrangementer. Arrangementene kan være alt fra sosiale eventer som bowling eller ølsmaking til mer nyttige arrangementer som for eksempel jobbsøkerkurs.
Som medlem i Tekna får man tilbud om gode forsikringsavtaler gjennom Gjensidige og hjelp som student på veien gjennom studier og inn i arbeidslivet.

Du finner oss på Facebook

NITO studentene UiT Narvik
Dette er studentorganisasjonen for master- og bachelorstudenter innen ingeniør- og teknologifag. NITO har over 12.000 studentmedlemmer og er representert på 23 studiesteder over hele landet.

NITO Studentene jobber for interessene til teknologi- og ingeniørstudenter. Vi er en landsomfattende og demokratisk organisasjon, med lokallag på studiesteder med ingeniør- og teknologiutdanning. Visste du at NITOs initiativ til organisering av «teknisk studerende» i 1950, er en forløper til Norsk Studentorganisasjon? Dagens organisering av studenter i NITO, ble stiftet i 2002, og NITO er i dag Norges sterkeste utdanningspolitiske stemme for ingeniør- og teknologistudenter.

Du kan være en del av dette. Som studenttillitsvalgt i NITO bestemmer du hvilke arrangementer som skal avholdes på ditt studiested, du bidrar til å utvikle NITOs meninger om utdanningspolitikk, og sikrer deg og dine medstudenter en enklere overgang til arbeidslivet.

Du finner oss på Facebook

2toms4 Bygglinjeforening
2TOMS4 er bygglinjeforeningen for alle studenter med tilhørighet til Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved UiT i Narvik. Formålet med foreningen er å fungere som en sosial arena for alle instituttets studenter, og vil gjennom sosiale og faglige arrangement jobbe for å gjøre studentenes tid ved universitetet best mulig.

Du finner oss på vår hjemmeside eller på Facebook

Acme Linjeforening
Academic Community of Mechanical Engineers (ACME) er linjeforening for studenter som studerer under Instituttet for Industriell Teknologi ved Uit i Narvik.

Våre mål er å:
• Skape nettverk mot arbeidsliv
• Skape et miljø for studenter med felles interesse
• Fremstå som en attraktiv møteplass og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier
• Invitere bedrifter som er relevant til å presentere seg for studenter

Du finner oss på Facebook