Det er viktig å drive studentforeningen på en god måte - og da kreves det innsikt og innsats. 

 

Økonomi

Ha gode rutiner for budsjett og regnskap. Se til at foreningen kan dokumentere hva tildelte midler er brukt til, og at rapportering av hva midlene er brukt til sendes inn innen tidsfristen. Når dere søker midler er det viktig å sette opp budsjett for hele perioden, slik at dere får med alle kommende utgifter i søknaden.

 

Husk fristene for søknad om tildeling av semesteravgiftsmidlene 15. september og 15. mars!

Søknadskjema for både driftsstøtte og arrangementsstøtte finner dere øvers til høyre på denne siden. Der finner dere også reglementet for tildelingen av semesteravgiftsmidler som budsjettkomiteen forholder seg til. Det er verdt å bruke dette dokumentet aktivt mens dere skriver søknaden.

Styrearbeid

Styret er ansvarlig for å drifte foreningen i henhold til vedtektene og vedtak som har blitt gjort på årsmøtet. 

Dette innebærer å ha ansvar for sitt ansvarsområde, gjøre oppgavene sine og holde seg oppdatert. 

Styret må også kunne delegere oppgaver til andre - det er ikke alltid ting går rundt hvis dere skal gjøre alt selv. Rekrutter gjerne andre studenter i foreningen til å hjelpe til med planlegging av arrangementer, pynting av lokaler eller markedsføring av arrangementer.

Styreleder har et særlig ansvar som innebærer å både være i stand til å motivere de andre og ta den vanskelige samtalen når det oppstår noe som ikke er greit. 

Markedsføring

Det er viktig at potensielt nye medlemmer klarer å komme i kontakt med dere. Pass på at Facebookside, Samskipnadens oversikt over studentforeninger, kanskje egen nettside, er oppdatert med riktig kontaktinfo. Vær aktiv på sosiale medier, og få styret og andre medlemmer i foreningen til å invitere potensielle nye medlemmer til å like siden deres. Det er en fordel hvis en eller flere i styret har ansvar for å skape aktivitet i sosiale medier, og se til at kontaktinformasjon er oppdatert på alle flater. 

Det er også en god ide å være synlig på universitetet. Det er mulig å stå på stand under Fadderukene og messekvelder - i tillegg kan dere booke plass i glassgata til å stå på stand selv i løpet av studieåret. Lag informasjonsmateriell til standen. Tenk på hvilken type dere skal ha: Brosjyre? Plakat? Roll-up? Avtal hvordan de skal se ut, hvem som designer, hvem som printer, hvor mange dere trenger, når de skal være ferdige osv.

Rekruttering

Det er lurt å planlegge rekrutteringsaktiviteter tidlig. Lag en plan på hvor mange nye medlemmer studentforeningen kan ta inn, eller hvilken rolle som kan tenkes å stå ledig til nye medlemmer. Vær også ute i god tid når dere skal rekruttere medlemmer til styret. Lag en kampanje i god tid før årsmøtet for å nå ut til potensielle medlemmer og styrekandidater. 

Når et nytt styre tar over

Når årsmøtet er avholdt og et nytt styre er valgt, er det viktig at dere viderefører viktig kunnskap, og at tilganger og rettigheter overføres videre. 

Hvis dere er registrert i Brønnøysundregisteret må informasjonen om styret oppdateres der. Har foreningen en bankkonto må dere endre hvem som er disponenter til kontoen.

Dersom dere bruker sosiale medier, eller har egen nettside eller blogg, må dere også gi de nye styremedlemmene rettigheter til å publisere på disse, og frata det gamle styret tilgang. 

Ny kontaktinformasjon må også meldes inn til Samskipnaden, slik at oversikten over studentforeninger kan oppdateres. 

Hjelp til drift av foreningen.

Hvis dere har behov for hjelp til å organisere driften av foreningen er det flere resurser på campus dere kan kontakte. Campustingen i Narvik, Narvik Studentersamfunn og Samskipnaden jobber alle for at dere skal ha mulighet til å drive foreninger og holde på med det dere brenner for, så benytt dere av disse resursene.

Det er bare å kontakte oss hvis dere trenger hjelp til å for eksempel revidere vedtekter, sette ned et budsjett eller promotere dere selv.

Campustinget i Narvik kontaktes på leder.ctin@uit.no

Narvik Studentersamfun kontaktes på leder@samfunnet.no

Samskipnaden kontaktes gjennom vellferskoordinator oyvind.a.lokeng@samskipnaden.no