Start studentforening

 

Hvis du ikke finner en studentforening for det du ønsker å drive med, så kan du få med deg medstudenter og starte opp en egen forening. 

 

 

Hva er en studentforening? 

En studentforening er to eller flere studenter som sammen driver med noe på frivillig basis.

Finn en gruppe studenter som har samme interesse som deg, og sett i gang prosessen.

 

Frivillighet Norge er en interesseorganisasjon for frivillig virksomhet. De har utviklet en super organisasjonshåndbok som kortfattet tar for seg alle de viktigste temaene knyttet til å drive en forening. Like relevant for studentforeninger som for alle andre frivillige organisasjoner. 

 

Oppstartsfasen - stifte forening

Det første dere må gjøre er å samle en gjeng som deler ideen om en forening. Dere må så bli enig om et navn på foreningen og et formål. Det er også verdt å tenke over hvordan dere vil organiseres siden dette har litt å si for hvordan foreningen kan drives. Dere kan velge å stå på egne ben, med registrering i Brønnøysundregisteret og alt ansvaret som følge med det, eller stå under Narvik Studentersamfunn (NSS) med mindre administrativt ansvar, en del hjelp og støtte, samt noen regler å forholde seg til.

For å stå under Narvik Studentersamfunn vil vi annbefale å kontakte lederen av NSS for å bli enig om veien videre. Dere vil da få råd, tips og hjelp til å organisere oppstarten av foreningen.

Dersom dere vil drive foreningen på en måte som faller utenfor NSSs vedtekter om foreninger må dere selv organisere oppstarten og registrere foreningen i Brønnøysundregisteret, sende inn stiftelsesdokument, vedtekter og samordnet registermelding. Dere kan finne mye informasjon om dette på Altinn.

Når dere har bestemt dere for dette er det på tide å sette opp et sett med vedtekter. Vedtektene legger føringer for hvordan foreningen skal drives og er å annse som lovene og reglene som medlemmene må følge, så bruk tid på å sett opp et sett med vedtekter som dere kan stille dere bak. Det fine er uansett at vedtektene ikke står skrevet i stein og kan forandres på årsmøtet. Dere finner eksempel på vedtekter øvers til høyre på denne siden.

Deretter er det bare å kartlegge behoved deres for oppstartsmidler, sette opp et budsjett og søke midler.

 

Søke midler

Etter at foreningen har blitt godkjent av NSS vi dere har tilgang til å bruke Samfunnets organisasjonsnummer og bankkonto til å søke om oppstartsmidler. Dersom dere står oppført i Brønnøysundregisteret vil dere få et organisasjonsnummer som gir dere mulighet til å opprette en bankkonto.

Både organisasjonsnummer og bakkonto behøves for å søke om oppstartsmidler. Midlene er ikke begrenset av noen søknadsfrist og ligger for 2019/2020 på inntil 5000,-. Du finner søknadsskjemaet øverst til høyre på denne siden.

Etter at dere eventuelt har blitt tildelt oppstartsmidler må dere forholde dere til fristene for søknad om semestertildelingsmidlene som har frist 15. september og 15. mars. Mer informasjon om drift av foreninger finner dere her.

 

Hjelp i oppstartsfasen.

Hvis dere har behov for hjelp i oppstarsfasen er det flere resurser på campus dere kan kontakte. Campustingen i Narvik, Narvik Studentersamfunn og Samskipnaden jobber alle for at dere skal ha mulighet til å starte foreninger og drive på med det dere brenner for, så benytt dere av disse resursene.

Det er bare å kontakte oss hvis dere trenger hjelp til å opprette vedtekter, sette ned et budsjett eller promotere dere selv etter oppstarten.

Campustinget i Narvik kontaktes på leder.ctin@uit.no

Narvik Studentersamfun kontaktes på leder@samfunnet.no

Samskipnaden kontaktes gjennom vellferskoordinator daniel.skarsfjord@samskipnaden.no