Sørg for at du har innboforsikring slik at dine private eiendeler er forsikret.

Våre forsikringer dekker bygg og egen inventar, og dekker dermed ikke leieboernes eiendeler. 

Alle private eiendeler må dere selv forsikre, og vi oppfordrer dere på det sterkeste til å ha egen innboforsikring slik at tingene dine er dekket ved innbrudd, brann, vannskade o.l.

I de fleste innboforsikringer har du også en ansvarsforsikring. Ved uhell som forårsaker skade på boligen vil ansvarsforsikringen kunne dekke skadene. Dersom du fortsatt er folkeregistrert hos dine foreldre kan du være dekket av deres forsikring, så det kan lønne seg å sjekke denne.