Studentrådgivinga

Adresse

Klokkargårdsbakken 40
9019 Tromsø
Norge

Studentrådgivinga er et tilbud til alle studenter ved UiT – Norges arktiske universitet.  Du kan studere fulltid, deltid eller ta nettstudier.

Kontakt oss hvis du i studietiden opplever perioder hvor livet er vanskelig og du får behov for en utenforstående, voksen fagperson å sortere tanker og følelser med.

Du bestemmer hva du vil snakke om, men mange tar opp personlige utfordringer relatert til ensomhet, angstsymptomer, nedstemthet, mat, rus, spill, familieproblemer, kjærlighetssorg, osv.

Det kan også dreie seg om studiemessige forhold knyttet til mestring, rutiner, motivasjon eller valg, eller spørsmål om rettigheter du har som student.

Du kan også ta kontakt hvis du er bekymret for noen du kjenner.

Hvis ikke vi er rett instans hjelper vi deg videre.

Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid.  Du trenger ingen henvisning og vi har taushetsplikt.

Du kan bestille samtale ved å ringe oss, komme innom eller sende oss en e-post - husk å oppgi hvilket campus du tilhører.

Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir større.

Åpningstider

Mandag - fredag 08.30 - 15.00
Tirsdag 10.30 - 15.00

Kontaktinfo

radgiving@samskipnaden.no - husk å oppgi studiested! 

Telefon 77 64 90 50

Address

Klokkargårdsbakken 40
9019 Tromsø
Norge