Studentrådgivinga

Adresse

Nøkkelstien 18
9510 Alta
Norge

Studentrådgivinga er et tilbud til alle studenter ved UiT – Norges arktiske universitet.  Du kan studere fulltid, deltid eller ta nettstudier.

Kontakt oss dersom du opplever studenttilværelsen som krevende, og du har behov for hjelp til å rydde i tanker og følelser knyttet opp egen livssituasjon.

Mange tar opp utfordringer knyttet til ensomhet, angstsymptomer, nedstemthet, mat, rus, spill, familieproblemer, kjærlighetssorg, osv. Tema for timen kan også være forhold knyttet til studiemestring, rutiner, motivasjon eller valg. Du kan også ta kontakt hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. Du trenger ingen henvisning og vi har taushetsplikt.

Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir større. Hvis ikke vi er rett instans hjelper vi deg videre.

Du kan bestille samtale ved å ringe oss, komme innom eller sende oss en e-post til radgiving@samskipnaden.no - husk å oppgi studiested!

Åpningstider

Uke 46: mandag og tirsdag

Uke 47: mandag, tirsdag og onsdag

Uke 48: mandag og tirsdag

Uke 49: mandag, tirsdag og onsdag

Uke 50: mandag og tirsdag

Uke 51: mandag, tirsdag og onsdag

Kontaktinfo

radgiving@samskipnaden.no - Husk å oppgi studiested!

Telefon 77 64 9050

 

Rask hjelp

Kveldstid og helg
Oppsøk Legevakta fra kl. 16:00 hverdager og hele dagen i helgen.

Gjelder det fysisk sykdom?
Ring fastlege i åpningstida, eller oppsøk Legevakta etter kl. 16:00.

Ved akutte hendelser

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117