Studentrådgivinga

Adresse

Nøkkelstien 20
9510 Alta
Norge

Studentrådgivinga er et tilbud til alle studenter ved UiT – Norges arktiske universitet.  Du kan studere fulltid, deltid eller ta nettstudier.

Kontakt oss dersom du opplever studenttilværelsen som krevende, og du har behov for hjelp til å rydde i tanker og følelser knyttet opp egen livssituasjon.

Mange tar opp utfordringer knyttet til ensomhet, angstsymptomer, nedstemthet, mat, rus, spill, familieproblemer, kjærlighetssorg, osv. Tema for timen kan også være forhold knyttet til studiemestring, rutiner, motivasjon eller valg. Du kan også ta kontakt hvis du er bekymret for noen du kjenner. Tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. Du trenger ingen henvisning og vi har taushetsplikt.

Ta kontakt tidlig. Ikke vent til problemene blir større. Hvis ikke vi er rett instans hjelper vi deg videre.

Du kan bestille samtale ved å ringe oss eller komme innom.

Åpningstider

Telefon: 77 64 90 50 - betjent fra 1000-1400 i sommer frem til 8. august

Du bestille timer ved å ringe oss.

Ordinære åpningstider:
Mandag - Fredag: 09:00-14:30

Kontaktinfo

 

 

Rask hjelp

Kveldstid og helg
Oppsøk Legevakta fra kl. 16:00 hverdager og hele dagen i helgen.
Ring fastlege i åpningstida, eller oppsøk Legevakta etter kl. 16:00.

Ved akutte hendelser

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117