SøkMin side
Nyheter

Se hvem som har begynt i Universet studentbarnehage

Universet fikk låne en rugemaskin, fikk 10 egg, bur, mat, halm og gode råd fra Holt gård. Og barnehagebarna på avdelingen Lillebjørn har spent fått følge eggene gjennom ruging og klekking. Ut kom fire små kyllinger som nå bor i Universet.

Spente barn ventet tålmodig på klekking

Barna startet nedtellingen til klekking allerede når eggene kom i hus. Ved gjennomlysning så de at fire egg så ut til å kunne produsere levedyktige kyllinger. Etter 21 dager begynte selve klekkingen, og resten er historie.

Nye kyllinger i barnehagen

Nå har altså Universet studentbarnehage fire små, nusselige kyllinger, som springer rundt i eget bur med varmelampe, halm, mat- og vannskåler. Dagen etter klekking holdt barnehagen en demokratisk navneavstemming, og når endelig opptelling var ferdig endte de opp med følgende offisielle navn: Prikken, Solflekken, Batman og Vesla.

Kyllinger som utgangspunkt for læring

Hovedformålet med dette kyllingprosjektet er å la barna få følge livsløpet til disse små levende skapningene, fra fødsel til, ja, død. De skal lære om det ansvaret som følger med å ta vare på levende dyr. De skal fostre og fø dem, stelle for dem og vise omsorg.

Barn identifiserer seg lett med små dyr, og dette benytter pedagogene seg av i læring. Prikken, Solflekken, Batman og Vesla kan gis personlighet og egenskaper, og de kan spinne historier rundt dem, historier som kan være med på å belyse aspekter ved barnas eget liv. Både i barnehagen, og i livet generelt. Gjennom livet til kyllingene kommer barnehagen til å ha fokus på hvordan man er mot hverandre, mobbing, vise omsorg, det å vise respekt og det å måtte ta hensyn til andres følelser.

I tillegg skal de leke leker og synge sanger om kyllinger. Kyllingprosjektet blir rett og slett brukt i barnehagens fokusområde rundt språk og språkutvikling. Det finnes uante språklige læringsmuligheter i et så konkret prosjekt som dette, bare fantasien setter grenser.

Og på spørsmål om hva de skal gjøre med kyllingene når de er blitt høner svarer barnehagen at det enda er ikke er bestemt. Men de samarbeider tett med Holt gård som kan tilby dem et langt liv på landet etter at de har gått ut av barnehagen.


Oppdatert 27.10.2021

Til toppen