Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Nå kan din forening søke semesteravgiftsmidler!

Fristen for å søke driftsmidler fra semesteravgiften er 1. april, og din forening bør søke!

Oppdatert: 27.10.2021

Studentliv 16 9 0

Organisasjoner som kan søke i denne fordelingen er studentorganisasjoner som er åpne for alle studenter ved UiT uavhengig av fakultetstilhørighet. Foreningen kan ikke ha mottatt støtte over høstfordelingen av semesteravgift.

Søknader til semesteravgiftsfordelingen sendes til au@sp.uit.no. Har spørsmål om fordelingen, ta gjerne kontakt med velferdsansvarlig Marthe eller organisasjonskonsulent Stine-Andrea.

Formkravene fra studentparlamentets reglement for tildeling av støttemidler bes overholdes.

§ 6 Søknader

Søknader om driftstøtte skal inneholde:

  • En generell søknad som beskriver foreningens formål
  • Oversikt over aktiviteter i foregående periode
  • Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
  • Regnskap for foregående periode godkjent av årsmøte
  • Budsjett for søknadsperioden godkjent av årsmøte
  • Signert årsmøteprotokoll for sist avholdte årsmøte
  • Kontonummer og navn til kontoens innehaver
  • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden

Reglementet i sin helhet finner du her.

Vi ønsker foreninger lykke til med søknader og minner igjen om at fristen er ut 1. april.

Nyheter

Se alle nyheter