Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Egne boliger til studenter i karantene

Samskipnaden leier egne boliger til internasjonale studenter som må sitte i hjemmekarantene!

Oppdatert: 27.10.2021

Nøkler bolig

Internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene kan nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte.

Inntil nå har internasjonale studenter måttet gjennomføre hjemmekarantene i den studentboligen de har fått tildelt ved ankomst til studiestedet. Dette var en løsning som skapte uro blant de øvrige beboerne i bofelleskapet, men som var lovlig og i henhold til FHIs smittevernregler. «Løsningen var ikke optimal, og etter Regjeringens innstramming av smittevernregler onsdag 12.august fikk vi forhandlet frem en bedre løsning for studenter som må rett i hjemmekarantene» sier Vebjørn Jacobsen, Boligsjef i Samskipnaden.

Direktør Hans Petter Kvaal forteller at både Regjeringens skjerpede reiserestriksjoner og den bekymringen studenter og lokalsamfunn uttrykte for praksisen vi hadde om gjennomføring av hjemmekarantene i bofelleskap, gjorde at vi tok grep.

«Vi har jobbet frem gode løsninger. I Tromsø har vi fått en avtale med Total Eiendom om å leie boliger som kan brukes som karanteneboliger til de nye internasjonale studentene. I Alta, Narvik og Harstad har vi omdisponert egnede hybler, og stiller egen bygningsmasse til disposisjon. Denne løsningen vil bli tatt i bruk fra og med torsdag 13.august for de aktuelle utenlandske studentene som ankommer fremover».

På denne måten kan internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte. I praksis betyr dette at studenter som kommer tilreisende, flytter midlertidig inn på Cortenbygget på Vervet til karantenetiden er gjennomført før de flytter inn i sitt nye hjem hos Studentsamskipnaden.

Alle tilreisende fra land hvor karantene er et krav ved ankomst til Norge gjennomfører karantenen i en midlertidig bolig som Samskipnaden fremskaffer, før de flytter inn i studentboligen de har fått tildelt. Dette gjelder studenter som har ankommet studiestedet fra og med 13.08.2020.

Nyheter

Se alle nyheter