Serveringssteder
Søk bolig
Min side

SHoT helseundersøkelse - hvordan har koronalivet vært?

Fra 01.mars sendes det ut en ny SHoT undersøkelse til alle studenter i Norge

Oppdatert: 28.10.2021

S Ho T undersøkelsen samskipnaden

Fra 01.mars sendes det ut en ny SHoT undersøkelse til alle studenter i Norge. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året.

Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomføres det nå en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien.

Data fra denne undersøkelsen vil kunne styrke kunnskapen vi har om studentene våre og gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner et grunnlag for målrettede tiltak.

Svar på undersøkelsen her!

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra samskipnadene SiO, Sammen og Sit.

SHoT-undersøkelsen
Hvordan har koronalivet vært?


Nyheter

Se alle nyheter