Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Klarsignal for bygging av studenthybler i Harstad

Snart kan studentene i Harstad gå i tøflene fra hybelen til forelesningssalen. Samskipnaden, UiT og Harstad kommune markerte torsdag startskuddet for byggeprosjektet i Havnegata 11 hvor det skal bygges 120 nye studenthybler.

Oppdatert: 27.10.2021

Havnegata 11 samskipnaden studentboliger

Snart kan studentene i Harstad gå i tøflene fra hybelen til forelesningssalen. Samskipnaden, UiT og Harstad kommune markerte torsdag startskuddet for byggeprosjektet i Havnegata 11 hvor det skal bygges 120 nye studenthybler.

Bobler og feltseng

Torsdag 11. mars var Samskipnaden, UiT og Harstad kommune samlet til en markering på parkeringsplassen utenfor UiT hvor det nå skal bygges studentboliger. Midt på parkeringen var det rigget opp en feltseng, der hvor det nå skal bygges hybler. Det ble taler fra ordfører Kari-Anne Opsal, campusdirektør Karl Erik Arnesen og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. De fikk alle store takksigelser for sin innsats med å få prosjektet realisert.

«Harstad blir neppe størst, men vi kan bli unike. Dette bygget kommer til å gi Harstad en yngre puls og et spenstigere hjerteslag. Vi i Samskipnaden har lenge hatt fokus på å skape et levende campus. Nå vil vi også bidra til et levende sentrum.» sa campussjef Grethe Stave i sin tale.

Med på markeringen var også Campustinget i Harstads leder Rune Witon Olsen, som sporty la seg ned i feltsenga for å illustrere hvordan en student om få år kan drikke morgenkaffe på senga fem minutter før forelesninga starter.

Viktig å involvere studenter

Nå skal det settes ned en gruppe som skal se på de ulike behov og ønsker som fins for de nye studentboligene. Og Samskipnaden ønsker et tett samarbeid med studenter i dette arbeidet, for å sikre at studentperspektivet er med allerede før første spadetak. UiT, Statsbygg og Harstad kommune vil også naturlig involveres i dette arbeidet.

"Dette prosjektet betyr så mye mer enn antall hybler vi skal bygge. Vi setter studenten midt i sentrum, og jeg er overbevist om at dette kommer til å gjøre noe med bybilde og attraktiviteten til Harstad som studentby” sier en fornøyd administrerende direktør i Samskipnaden, Hans Petter Kvaal.

Kompakt campus

Realiseringen av Havnegata 11 er en viktig del av utviklingen av Harstad sentrum, og det vil plassere studentene midt i hjertet av campus – noe som garantert vil gjøre noe med byen. Det er gitt tilskudd til å bygge 120 hybelenheter, men bygget kan også romme andre fasiliteter for studentene.

Studentboliger nært universitetscampuser er noe både Samskipnaden og UiT vet at studenter ønsker seg. Havnegata studentboliger kan nesten ikke komme nærmere forelesningssalen.

--

Fakta:

Det er gitt tilskudd til å bygge 120 hybelenheter

1.etasjen kunne brukes som en del av Campus Harstad, Samskipnaden ønsker å legge til rette for gode sosiale rom på campuset tilknyttet boligen.

Byggestart estimeres til vår/sommer 2022


Nyheter

Se alle nyheter