Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Søk midler fra Trivselsfondet

Samskipnaden deler ut midler til enkeltstudenter og studentorganisasjoner som har gode ideer til sosiale aktiviteter og tiltak for studenter.

Oppdatert: 30.04.2021

Studentliv

Trivselsfondet søknadsskjema

Søk om midler til et studentrettet arrangement!

TromsøAltaHarstadNarvikHammerfestSvalbard

Søk midler fra Trivselsfondet

Samskipnaden deler ut midler til enkeltstudenter og studentorganisasjoner som har gode ideer til sosiale aktiviteter og tiltak for studenter.

Formålet med Trivselsfondet er å skape sosiale møtesteder for studenter under pandemien. Potten på 400 000 kroner skal gå til studenter og organisasjoner som vil skape engasjement og studentaktivitet både fysisk og digitalt. Det kan for eksempel være å arrangere grillfest for kollokviegruppen, spill- eller filmkveld, isbading med klassen eller noe helt annet.

Fysiske arrangement og aktiviteter må gjennomføres etter gjeldene retningslinjer for smittevern så klart.

Hvem kan søke?

Alle grupper av studenter kan søke midler fra til å arrangere lavterskelaktiviteter for medstudenter. Dette kan være foreninger, studiekull og eller andre grupper. Studentforeninger som søker oppfordres til å inkludere studenter som ikke er medlemmer i foreningen til å delta på den aktuelle aktiviteten de søker støtte til.

Hva kan man søke støtte til?

Her er det bare fantasien som setter grenser. Samskipnaden sitt krav er at midlene skal brukes til nye tiltak eller arrangementer, og ikke til å finansiere allerede eksisterende arrangementer og ordninger. Tiltakene er ment for å legge til rette for gode sosiale tiltak, og forhindre ensomhet.

Trenger dere ekstra midler for å legge til rette for smittevernvennlige arrangement, kan dere også søke om det. Støtten vil kunne brukes til både digitale og fysiske arrangement, og må gjennomføres etter gjeldende retningslinjer for smittevern.

Hver søknad skal gjelde for et tiltak, og en person/organisasjon kan søke flere ganger til forskjellige tiltak.

Hva blir vektlagt ved tildelingen?

Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Om tiltaket skaper aktivitet blant studentene ved et av våre campus.
 • Kvalitet på tiltaket
 • Tidsperspektivet tiltaket er planlagt i. Vi ønsker snarlig aktivitet.
 • Om tiltaket er rettet mot/inkluderer flere studenter
 • Om midlene brukes til nye tiltak eller aktiviteter.
 • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.

Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir.

Både enkeltstudenter og studentorganisasjoner kan søke Trivselsfondet om å få dekket alle kostnader ved et tiltak, eventuelt deler av summen.

Vi vil oppfordre til å søke raskt – og gjerne søke om støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket.

Trivselsfondet støtter ikke:

 • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer
 • Generell driftsstøtte for en organisasjon. Det skal søkes om midler til konkrete enkelttiltak. Om du eller organisasjonen din ønsker å gjennomføre flere forskjellige tiltak, må dette søkes om i individuelle søknader.
 • Generelle innkjøp eller investeringer.

Behandlingstid for søknadene

Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom semesteret, og første søknadsfrist er satt til 7. mai 2021. Hvis det er midler igjen i potten etter første runde, vil vi utlyse resten i løpet av vårsemesteret. Behandlingstiden på søknader vil være på ca 2 uker.

Slik søker du om støtte

Fyll ut søknadsskjema.

Gjennomføringsperiode er vårsemesteret 2021 (innen 30.juni 2021). Alle fysiske arrangement bør kunne justeres dersom det kommer endrede smitteverntiltak eller kunne gjøres digitalt, slik at vi sikrer at arrangementet kan gjennomføres.

Søknaden må inneholde

 • En generell søknad som beskriver aktiviteten (formål, antall deltakere..)
 • Budsjett for aktiviteten
 • Kontonummer og navn til kontoens innehaver
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknaden
 • Hvilket campus aktiviteten skal foregå på/hører til

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektkoordinator for AnsvarsFull Marte Sandslett Seland på e-post: marte.s.seland@samskipnaden.no

--

Rapportering i etterkant

Når aktiviteten du har fått midler til er gjennomført, må vedkommende som er ansvarlig for søknaden sende inn en rapport som beskriver gjennomføringen av aktiviteten. I tillegg må man dokumentere utleggene sine med kvitteringer for å få refundert utgiftene.

Hvis søker ikke har mulighet til å dekke utgiftene på forhånd, kan det lages en egen avtale for utbetaling av støtte.

Studentliv

Trivselsfondet søknadsskjema

Søk om midler til et studentrettet arrangement!

TromsøAltaHarstadNarvikHammerfestSvalbard

Nyheter

Se alle nyheter