Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Nyland studentboliger klar for innflytting (igjen)!

Etter omfattende renovering og oppgradering er B-blokka nå oppdatert til 2021 versjon.

Oppdatert: 27.10.2021

Trond og Stina Alta

Siden desember 2020 har det foregått omfattende renovering og oppgradering av våre studentboliger på Nyland i Alta. Stort sett hele B-blokka er blitt oppdatert til 2021 versjon.

Alle hybler har fått egne bad, slik at våre beboere slipper å dele. Alle yttervegger er etterisolert og vinduer er byttet ut. Både kjøkken og ganger er pusset opp i tillegg til at fasaden er byttet ut. Oppgraderingen som nå er gjort reduserer også energiforbruket i byggene, som igjen er bra for miljøet. Vinn vinn for alle

Først B, så A-blokka

Arbeidet er ikke ferdig enda. Nå står A-blokka for tur. Og arbeidet med dette er allerede startet opp. A-blokka skal bli ferdig til sommeren, slik at begge blokkene er innflyttingsklare i god tid til studiestart.

Ta vare på det vi har i stedet for å bygge nytt

«Mye av Samskipnadens bygningsmasse er gammelt, og det koster å sette det i moderne stand. Men det er mye bedre å ta vare på det vi har, enn å for eksempel rive og bygge nytt. Dette er også i tråd med den miljøsatsingen vi jobber med i Samskipnaden» sier Kuivalainen.

Nyland studentboliger
Slik så det ut i vinter

12 millioner øremerket Nyland studentboliger

Samskipnaden fikk i august 2020 tilskudd til oppgradering og renovering av eldre boligmasse fra Kunnskapsdepartementet (KD). Tilskuddet ble gitt for å gjøre studentboligene våre mer tilgjengelig og til å øke levetiden.

KD hadde et premiss for tilskuddet, og det var at vi iverksatte arbeidet raskt! Og fra desember 2020 til april 2021 er det gjort en formidabel jobb med å oppdatere boligtilbudet vårt på Nyland. Samskipnaden fikk til sammen 29 millioner i tilskudd, som utgjør en oppgradering av 200 studenthybler. 12 millioner var øremerket Nyland studentboliger, og endringen er enorm.

Tilskudd fordelt per prosjekt

200 hybler og kr 28,9 mill:

Åsgård studentboliger (Tromsø) (17 millioner)

Nyland studentboliger (Alta) (11,9 millioner)

Nyland oppussing studentbolig

12 million earmarked for Nyland student housing

In August 2020, the organization received a grant for upgrading and renovating older housing stock from the Ministry of Education and Research (KD). The grant was given to make our student housing more accessible and to increase life expectancy.

KD had a premise for the grant, and that was that we implemented the work quickly! And from December 2020 to April 2021, a formidable job has been done to update our housing offer in Uusimaa. The association received a total of 29 million in grants, which constitutes an upgrade of 200 student dormitories. 12 million was earmarked for Nyland student housing, and the change is enormous.

Grants distributed per project

200 dormitories and NOK 28.9 million:

Åsgård student housing (Tromsø) (17 million)

Uusimaa student housing (Alta) (11.9 million)

Studere til høsten? Det lønner seg å søke studentbolig allerede nå!

Vi tildeler boliger etter første-til-mølla-prinsippet

Søk bolig her

Nyheter

Se alle nyheter