Serveringssteder
Boligportal (gammel)Søk bolig (BETA)
Min side

Hvordan har du det, sånn egentlig?

I februar sendes studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) til studenter over hele landet. Formålet er å kartlegge hvordan du som student har det.

Oppdatert: 14.02.2022

S Ho T22 egentlig 16 9 rp samskipnaden

I februar sendes studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) til studenter over hele landet. Formålet er å kartlegge hvordan du som student har det.

I undersøkelsen får du spørsmål knyttet til psykisk helse, trivsel, rusmidler og sosiale forhold, og du kan svare helt fram til 13. mars 2022.

Svar på undersøkelsen her.

Viktig for oss å få svar, sånn at vi kan bli bedre

Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, håper så mange som mulig svarer.

– For oss ved UiT gir SHoT-undersøkelsen unik innsikt i hvordan dere som studenter opplever studiehverdagen utover det rent faglige, og det er spesielt viktig å få kunnskap om dette etter to år med korona, sier prorektoren.

– Når vi får kartlagt hvordan dere har det helse- og trivselsmessig, gir det både oss og samarbeidspartnerne våre mulighet til å sette inn målrettede tiltak og legge til rette for en god studiehverdag framover, legger Tveiterås til.

S Ho T22 unders kelse 16 9 rp samskipnaden

Fjorårets SHoT-undersøkelse viste at mange studenter har hatt det tungt under koronaperioden. I etterkant har regjeringen bevilget ekstra midler til universitetene og samskipnadene i flere omganger, slik at de kan sette inn velferdstiltak og sikre studieprogresjon.

– Nå håper vi at så mange som mulig svarer på SHoT-undersøkelsen, oppfordrer Tveiterås.

Les mer om undersøkelsen her.

Nyheter

Se alle nyheter