Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Søk arrangementsstøtte

Samskipnaden deler ut midler til studentforeninger som har gode ideer til sosiale aktiviteter både for eksisterende medlemmer, samt åpne arrangement med formål om å skape mer aktivitet og rekruttere nye medlemmer.

Oppdatert: 11.08.2022

Bading i bukta Foto Sigurd Salberg Pedersen 15

Hvem kan søke støtte?

Fondet er åpent for alle studentforeninger med tilknytning til UiT Norges arktiske universitet – campus Tromsø, Hammerfest, Alta og Narvik.

Hva kan man søke midler til?

Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er rom for å søke midler til allerede eksisterende arrangement der foreningen ønsker å utvide antall deltagere. Midlene skal tilrettelegge for gode sosiale tiltak for studenter og øke aktiviteten i foreningen.

Hva kan man ikke søke midler til?

 • Innkjøp av alkoholdige drikkevarer, inkludert gavekort på vinmonopolet
 • Generell driftsstøtte for foreninger – det skal søkes om midler til konkrete arrangement
 • Lønns og/eller honorarmidler – Til medlemmer av foreningen
 • Generelle innkjøp av driftsmessig karakter og/eller investeringer
 • Foreninger kan ikke søke om underskudds garanti

Hvor mye kan søkes om i støtte?

Vi ønsker at flest mulig foreninger skal kunne søke midler til arrangement så vi setter derfor et tak på kr. 30.000. Unntak kan forekomme.

Søknad og behandlingstid

Søknaden skal inneholde

 • En generell søknad som kortfattet beskriver foreningens formål
 • Dato for arrangement det søkes midler til
 • Kontonummer og navn på kontoens innehaver
 • Organisasjonsnummer
 • Budsjett med både utgifter og inntekter for arrangementet
 • Kontaktinformasjon til vedkommende som er ansvarlig for søknad
 • Hvilke fakultet foreningen har tilknytning til (om dette er relevant)

Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges

 • Vil tiltaket skape aktivitet blant foreninger og studenter
 • At arrangementet bidrar til rekruttering av nye medlemmer
 • Om tiltaket er rettet mot/inkluderer flere studenter
 • Om tiltaket kan sørge for økt aktivitet for foreningen fremover
 • Alkoholfokusfrie arrangement

Det er ikke et krav til at alle kriterier er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor stor del av studentmassen som eventuelt kan nås med et gitt arrangement og at tiltaket bidrar til et variert tilbud for studentene.

Behandlingstid

Behandlingstid vil være på ca. to uker, men kan være lengre. Vi ber derfor at søknader sendes inn i god tid før arrangementsstart, slik at vi får tilstrekkelig tid til å behandle søknaden.

Slik søker du støtte

Søknadsskjema finner du her. Søkere som mottar støtte, må følge oppgitt budsjett. Om arrangementet skal endres etter innvilget støtte må dette avtales med samskipnaden før arrangementet gjennomføres.

Utbetaling av støttebeløp

Søkeren gjøres kjent med innvilgelse av arrangementsstøtte gjennom kontaktperson i søknad. Tildelt støtte blir utbetalt når rapport fra arrangementet er sendt inn. Hvis søker ikke har mulighet til å dekke utgiftene på forhånd, kan det lages en egen avtale for utbetaling av støtte.

Rapportering

Etter endt arrangement må foreningen sende inn rapport.

Rapport sendes til studentliv@samskipnaden.no, og skal inneholde:

 • En kortfattet rapport om gjennomføringen av arrangementet
 • Dokumentasjon av utlegg med kvitteringer
 • Frist for rapportering er 6 uker etter endt arrangement
 • Ubrukte midler skal tilbakebetales til Samskipnaden slik at andre foreninger kan dra nytte av dem

Spørsmål tilknyttet søknadsprosessen

Spørsmål tilknyttet søknadsskriving kan enten sendes til studentliv@samskipnaden.no eller dra innom Samskipnaden å snakk med din lokale studentliv koordinator.

OBS! Endringer i retningslinjene kan forekomme underveis ved behov.

Arrangementsstøtte

Søk her

Helse,

Studentliv

Tips til alkoholfrie aktiviteter

Forslag til alkoholfrie aktiviteter for foreninger og fester

Tromsø,Alta,Harstad,Narvik,Hammerfest,Svalbard

Nyheter

Se alle nyheter