Dagens meny
FordelerBoligportal
Min side

Gjennomføring av karantene i studentbolig

Generell informasjon om hvordan du gjennomfører karantene i studentboligen din

Oppdatert: 08.10.2020

Karantenen gjennomføres i studentboligen din, da dette regnes som «egen bolig». De som deler fellesområder/bad, ansees som «hustandsmedlemmer». Det er altså lovlig å utføre karantenen i Samskipnaden sine boliger, uavhengig av boligtype.

Personer som er i karantene, er i utgangspunktet friske, og de antas derfor å utgjøre en lav risiko for videre smitte.

Når du er i karantene, kan du IKKE:

 • Ta imot besøk
 • Ta offentlig transport
 • Gå på skolen, jobb eller andre aktiviteter utenfor boligen

Når du er i karantene, KAN du:

 • Gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
 • Gå tur ute, så lenge du holder 1 meters avstand til andre
 • Omgås dine nærmeste i studentboligen som normalt. Hvem som er dine nærmeste bestemmer du selv, men det skal ikke være for mange og det skal være de samme over tid.

Rutiner for gjennomføring av karantene i studentbolig hvor du deler kjøkken og/eller bad

 • Informer medbeboere om at du er i karantene
 • Du kan kun benyttes når det er få eller ingen andre som benytter fellesvaskeri.
 • Bruk egne håndklær på badet og vask av servant og toalett/andre berøringspunkter etter bruk
 • Benytt egne kjøkkenredskaper og vask av kjøkkenbenk og andre berøringspunkter etter bruk.
 • Ha god håndhygiene. Dette innebærer at du vasker eller spriter hendene etter at du har vært ute, etter at du har vært på toalettet og før du benytter felleskjøkken.
 • Unngå å oppholde deg mer enn nødvendig i fellesarealer

Karantene informasjon

Finn masse oppdatert informasjon fra folkehelseinstituttet om gjennomføring av karantene.

Renhold og helse

Få mer og alltid oppdatert informasjon fra folkehelseinstituttets infoside om renhold og hygiene