Fordelsprogram
Boligportal
Min side

Samskipnadens styre

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad består av representanter fra studentene ved UiT Norges arktiske universitet, ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og ansatte i Samskipnaden.

Oppdatert: 09.09.2020

SH

Sebastian Henriksen

Leder Samskipnadens styre

sebastianhhenriksen@gmail.com45209706

Marte Bye Sørnes

Nestleder Samskipnadens styre

martebyesornes@gmail.com47824659

Viljar Hanssen

Styremedlem student

viljarrchr@gmail.com

Martine Tennholm

Styremedlem student

mte017@post.uit.no+47 468 48 548

Wenche Jacobsen

Styremedlem representant for UiT

wenche.jakobsen@uit.no942 17 239

Karin Lilleseth

Idrettsmedarbeider / Ansatterepresentant i styret

karin.lilleseth@samskipnaden.no

Ellen Strandli

Pedagogisk leder Gearpmas / Ansatterepresentant i styret

907 37 945

Terje Aspen

Styremedlem representant for UiT

terje.aspen@uit.no776 46 003

Årsrapporter

Filer

Styreprotokoller