SøkMin side
Om Samskipnaden

Samskipnadens styre

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad består av representanter fra studentene ved UiT Norges arktiske universitet, ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og ansatte i Samskipnaden.

Ane Sofie Mikkelsen

Styreleder Norges arktiske studentsamskipnad

ane@svu.as47658560

Adrian Traasdahl

Studentrepresentant i styret

adriantraa@gmail.com41251955

Morten Simensen Haldorsen

Styremedlem studentrepresentant

mha510@post.uit.no
Daniel Hansen Masvik

Daniel Hansen Masvik

Studentrepresentant i styret

dma010@post.uit.no984 63 490

Dag Rune Olsen

Styremedlem representant for UiT

Terje Aspen

Styremedlem representant for UiT

terje.aspen@uit.no776 46 003

Iren Storåker

Kantinevert Mat & drikke Campus Tromsø, ansattrepresentant i styret

iren.storaker@samskipnaden.no

Andre-Grunnar Røsberg

Studentrådgiver, ansatterepresentant i styret

andre.rosberg@samskipnaden.no

Årsrapporter

Arsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Styreprotokoller


Oppdatert 11.07.2024

Til toppen