Serveringssteder
BoligportalSøk bolig!
Min side

Campustinget i Harstad

Politikk
Harstad

Campustinget i Harstad er en studentorganisasjon som har som hovedoppgave å ivareta studentenes rettigheter, og fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet. De tar med seg saker fra studentene og klassenes tillitsvalgte opp til campusledelsen og administrasjon, og det overordnede Studentparlamentet.

Campustinget har også som oppgave å fordele de økonomiske midlene i VEL- og FAST-ordningene, via budsjettkomiteen som de utnevner. Det foretas valg hvert år - så alle studenter ved UiT i Harstad kan være med å påvirke hvem som skal sitte i Campustinget. Ta gjerne kontakt med Campustinget hvis du er interessert i å stille til valg neste gang, eller hvis du ønsker å sitte i andre verv.

Kontaktinfo:

E-post

Facebook