SøkMin side
Studentforeninger
Ekvilivrium

Tromsø

EKvilibriuM

Linjeforening for studenter ved Energi, Klima og Miljø

Linje- og fakultetsforeninger

Kontaktinformasjon:

EKvilibriuM har som mål å skape et godt samhold og et positivt læringsmiljø for alle og vi jobber målrettet for å fremme både det faglige og sosiale. Vi er et engasjert fellesskap av studenter som deler en interesse for energi, klima og miljø, og bærekraft.

Vi tilbyr våre medlemmer muligheten til å delta på sosiale arrangementer som linjefester, filmkvelder, aktivitetsdager, julebord, turer og diverse andre aktiviteter for å styrke båndene mellom studentene på tvers av studieretninger og årskull. Vi jobber også for å kunne tilrettelegge for at man skal kunne utvikle seg faglig, ved å skape en arena hvor man kan bygge nettverk med tidligere studenter og framtidige arbeidsgivere.

EkvilibriuM består av både sivilingeniør- og ingeniørstudenter spredt over 4 studier:

  • Energi, klima og miljø
  • Fornybar energi
  • Klima og miljøovervåkning
  • Bærekraftig teknologi "

Flere studentforeninger

Se alle