SøkMin side
Studentforeninger
Farma uten grenser

Tromsø

Farmasøyter uten grenser

Farmasøyter Uten Grenser er en hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler.

Humanitær/ideell

Kontaktinformasjon:

Farmasøyter Uten Grenser er en hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler. FUG arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

FUG Tromsø ble stiftet 2. februar 2012 etter initiativ fra farmasistudenter ved Universitetet i Tromsø. Gruppen har siden da hatt mange aktiviteter, som har gitt inntekter til ulike prosjekter, i tråd med FUG Norge sitt arbeid. Noen av aktivitetene de arrangerer er internasjonal kveld, aktivitetsdag, quizkveld, loppemarked og kakesalg.

Hittil har FUG Tromsø jobbet selvstendig og samarbeidet med blant annet flyktninghjelpen og Rahma IRF. I tillegg har FUG Tromsø vært involvert i bekjemping av falske legemidler gjennom FUG i Norden sitt Ghana prosjekt.

I år samler FUG Studentgruppe Tromsø i samarbeid med FUG Studentgruppe Oslo inn midler til Maison Chance. «Lykkehuset» som det kan oversettes til er et hjem for foreldreløse barn og personer med nedsatt funksjonsevne i Vietnam. Målet med prosjektet er å bidra med legemidler, næringsmidler og medisinsk utstyr samt informasjon og opplæring rundt legemiddelbruk.

Flere studentforeninger

Se alle