SøkMin side
Studentforeninger
Flir

Tromsø

FLIR

Foreningen for lektorer i realfag

Linje- og fakultetsforeninger

FLIR er foreningen for lektorer i realfag ved UiT. Forenngen er for alle lektorer som tar biologi, fysikk, kjemi og matte. De har som mål å samle alle realfags-lektorer. I løpet av året arrangerer de kollokviegrupper, fester og eksamenspizza for sine medlemmer.

Kontaktinfo:
E-post: flir.uit@hotmail.com
Facebook

Flere studentforeninger

Se alle