SøkMin side
Studentforeninger
Fo

Alta

FO-studentene

FO-studentene

Politikk

Ivareta studenters rettigheter på arbeidsplassen under studiet.

Gi studenter muligheter til å påvirke sin egen studiesituasjon og arbeidssituasjon.

Påvirke politikerne til å ta beslutninger som ivaretar studentene og profesjonene våre.

Kontaktinfo:

E-post

Facebook

Flere studentforeninger

Se alle