SøkMin side
Studentforeninger
Fokale nekroser

Tromsø

Fokale nekroser

Akvamedisinforeningen ved Norges fiskerihøgskole

Linje- og fakultetsforeninger

Akvamedisinforeningen ved Norges fiskerihøgskole, Fokale Nekroser, jobber for å fremme kontakten mellom universitetets studenter og mellom studentene og næringen.

Kontaktinfo:
E-post: fokalenekroser@gmail.com
Facebook
Nettside

Flere studentforeninger

Se alle