SøkMin side
Studentforeninger
Forskerforundet

Tromsø

Forskerforbundet

Fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling

Arbeidslivsforeninger

Forskerforbundet er en fagforening som arbeider for bedre undervisning, lønn og arbeidsvilkår. De ivaretar både ansatte og studenters interesser i forsknings -og utdanningspolitiske spørsmål og jobber for dine fremtidige lønns -og arbeidsvilkår.

1500 studenter er medlemmer i Forskerforbundet, og ca.500 studentmedlemmer i lokallag ved UiT. Medlemskapet gir deg mange medlemsfordeler: De arrangerer en rekke gratis kurs (memo kurs; eksamensforbedring; stressmestring) og populærvitenskapelige foredrag for medlemmer; de har en egen forsikringspakke for studenter; Forskerforbundet arrangerer studentkonferanse i Oslo 23.-24.mars 2019, konferansen er gratis og forbundet dekker reise og opphold.

Ikke bare forskere er medlemmer hos dem. Mange jobber og studerer ved universiteter og høyskoler, men de har også medlemmer ved sykehus, forskningsinstitutter, museer, offentlige etater og i private bedrifter. De har også mange medlemmer som er stipendiater eller doktorgradskandidater.

Kontaktinfo:
E-post: forskerforbundet@uit.no
Facebook
Nettside

Flere studentforeninger

Se alle