SøkMin side
Studentforeninger
Håp i havet

Tromsø

Håp i Havet

Årlig konferanse hvor fiskeri- og havbruksnæringen er i fokus

Humanitær/ideell

Kontaktinformasjon:

Håp i Havet er en fagkonferanse som arrangeres årlig ved UiT Norges arktiske universitet. Formålet med konferansen er å inspirere deltagerne til å engasjere seg i kysten, havet og nordområdene. Gjennom å skape en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og idéer har konferansen bidratt til dette. Da spesielt på områder knyttet til bærekraft, miljø og utfordringer knyttet til menneskers bruk av kystens ressurser.

Konferansen arrangeres av studenter ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, men er for alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er næringslivet, forskningsmiljøet og politiske aktører sterkt representert. Dette gir konferansen en sjelden mulighet til å aktualisere temaet som løftes frem, ovenfor et bredt spekter av fagområder.

Vi avholder årsmøte hvert år i etterkant av konferansen for å blant annet velge nytt styre og alle studenter inviteres til å delta!

Flere studentforeninger

Se alle