SøkMin side
Studentforeninger
Juridisk studentlag

Tromsø

Juridisk studentutvalg

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk

Kontaktinformasjon:

Juridisk studentutvalg Tromsø (JSU) har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø. JSU er med dette bindeleddet mellom studentene og fakultetet.

De arbeider for at det faglige innholdet i studiet holder et høyt nivå og for at studiehverdagen skal være best mulig for studentene. For å oppnå dette har de jevnlig møter med fakultetsledelsen hvor de tar opp aktuelle problemstillinger.

Flere studentforeninger

Se alle