SøkMin side
Studentforeninger
Psyforeningen

Tromsø

Psyforeningen

Promoterer linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved UiT

Linje- og fakultetsforeninger

Psyforeningen vil promotere bedre linjetilhørighet for profesjonsstudenter i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Foreningen ønsker gi et bredere tilbud for nevnte gruppe ved å arrangere faglige tilstelninger, ment å speile ulike sider ved profesjonen og faget. Disse arrangementene vil være åpen for alle som er interessert.

Psyforeningen skal inneha en informasjonssamlende funksjon som faglig plattform for profesjonsstudenter. Dette gjennom å etablere kontakt med fagmiljøer i regionen, og videre holdes oppdatert på relevante områder og eksterne arrangementer. Psyforeningen skal være partipolitisk uavhengig, samt opprettholde en bred profil, uten forankring i bestemte tilnærminger og retninger innenfor psykologifaget.

Kontaktinfo:
E-post: psyforeningen@helsefak.uit.no
Nettside: https://www.facebook.com/Psyforeningen/
Instagram: https://www.instagram.com/psyforeningen/

Flere studentforeninger

Se alle