SøkMin side
Studentforeninger
Sideslip

Tromsø

Sideslip

For studenter på bachelor i luftfartsfag ved UiT

Linje- og fakultetsforeninger

Kontaktinformasjon

Sideslip er linjeforeningen til studentene på bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, og er drevet av studentene selv. Organisasjonens formål er å fremme studentenes velferd både i Bardufoss og Tromsø.

Sideslip har mange ansvarsområder, deriblant å drifte studentinternatet Istind (inkl. bar, treningsrom, fellesarealer, flysimulator), arrangere sosiale aktiviteter, og være et kontaktpunkt mellom studentene og ulike organisasjoner som UiT/Norsk Luftfartshøyskole/Norsk Flygerforbund. Linjeforeningen har også et delt ansvar for å promotere luftfartsfag utad, som gjøres blant annet via sosiale medier og egen nettside.

Linjeforeningen består per dags dato av 8 stillinger, og det avholdes allmøte en gang i semesteret. På allmøtet velges det nye styremedlemmer, det stemmes over vedtektsendringer og regnskap/budsjett skal godkjennes. Stillingene i Sideslip er:

  • Leder
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Istindansvarlig
  • Treningsromansvarlig
  • Baransvarlig
  • PR-ansvarlig
  • IT-ansvarlig


Flere studentforeninger

Se alle