SøkMin side
Studentforeninger
Sosialdemokratene

Tromsø

Sosialdemokratene UiT

Har som formål å fremme sosialdemokratiske ideer for studenter lokalt og nasjonalt

Politikk

Det sosialdemokratiske alternativet på UiT – Norges arktiske universitet. Listen er partipolitisk uavhengig, og åpen for alle som måtte føle en tilhørighet til sosialdemokratiske verdier. Deres fremste prioritet er å ha et universitet for alle, uavhengig av studiested, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, økonomi, seksualitet og kjønn.

Sosialdemokratene har som formål å fremme sosialdemokratiske ideer for studenter lokalt og nasjonalt. For dem er studentvelferd og studiehverdagen det alle viktigste. De ser på universitetet som en helhet, og skal jobbe med de utfordringene som kommer flest studenter til gode. Videre er de opptatt av stipendordningene, kollektivtransport, studentboliger, kultur, undervisningskvalitet og miljø.

Kontaktinfo:
Nettside
Facebook

Flere studentforeninger

Se alle