SøkMin side
Studentforeninger
Spire

Tromsø

Spire Tromsø

Miljø- og utviklingsorganisasjon

Humanitær/ideell

Kontaktinformasjon:

Spire ønsker å endre de samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling og uheldig forvaltning av økonomiske, sosiale, biologiske og kulturelle rettigheter og ressurser. Miljø og utvikling må sees i sammenheng, og en miljømessig bærekraftig utvikling er sentralt i Spires arbeid. Vi vil oppnå våre mål gjennom å støtte og samarbeide med lokale partnerorganisasjoner som utfører grasrotarbeid i utviklingsland, samt opplysningsarbeid, kunnskapsutveksling, ikke-voldelige aksjoner og politisk påvirkning på nasjonale og internasjonale arenaer

Spire Tromsø er Spire Norges nordligste lokallag. Vi prøver å ha byttekvelder jevnlig og prøver å påvirke lokalpolitikken sammen med å hjelpe folk som ønsker det, å leve mer bærekraftig. Men vi er også svært opptatte av å skape et godt samhold og ta vare på det gode miljøet Spire Tromsø har. Vi arrangerer derfor også alt fra Dumster Dinning og filmvisninger.

Men hvis du ønsker kan du også søke mot å bli med i styregruppen hvis du ønsker å:

  • Bli med på stander og debatter i temaer du brenner litt ekstra for.
  • Planlegge og gjennomføre et event som du føler kunne glede Tromsø og bidra til å øke sosial-, økonomisk- og/eller biologisk bærekraft.
  • utfordre/rose de deler av Tromsøs lokale politikk gjennom å skrive kronikker og være med på nasjonale kampanjer hvor hele Spire Norge utfordrer våre lokale politikere på samme felt.

Flere studentforeninger

Se alle