Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Studentutvalget Helsefak

Har som oppgave å ivareta interessene til studentene ved Det helsevitenskapelige fakultet

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk
Tromsø
Studentutvalget helsefak

Studentutvalget er det høyeste studentpolitiske organet ved Det helsevitenskapelige fakultet. De jobber for å ivareta studentenes velferdsmessige interesser og opptre som et uavhengig studentorgan.

Deres hovedoppgave er å ivareta studentenes rettigheter og å fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet ved fakultetet. De tar med seg saker fra studenter og tillitsvalgte til ledelsen og administrasjonen. En annen viktig oppgave er å fordele økonomiske midler til studenttiltak som studentorganisasjoner og klasseaktiviteter på Helsefak.

Kontaktinfo:
Epost: helsefak-sau@list.uit.no
Facebook
Nettside