SøkMin side
Studentforeninger
Studentutvalget helsefak

Tromsø

Studentutvalget Helsefak

Studentutvalget er det høyeste studentpolitiske organet ved Det helsevitenskapelige fakultet. De jobber for å ivareta studentenes velferdsmessige interesser og opptre som et uavhengig studentorgan.

Linje- og fakultetsforeningerPolitikk

Kontaktinformasjon

Deres hovedoppgave er å ivareta studentenes rettigheter og å fremme forslag om tiltak til forbedringer innen det helhetlige læringsmiljøet ved fakultetet. De tar med seg saker fra studenter og tillitsvalgte til ledelsen og administrasjonen. Deres tillitsvalgtkontakt har taushetsplikt og kan kontaktes for store og små samtaler via su@helsefak.uit.no eller tvo021@uit.no.

En annen viktig oppgave er å fordele økonomiske midler til studenttiltak som studentorganisasjoner og klasseaktiviteter for studenter på helsefakultetet. Søknader om reisestøtte og inventarstøtte vurderes fortløpende, mens for driftsstøtte må man forholde seg til fristene 15.feb/15.sept og arrangementsstøtte 1.apr/1.okt. Søk midler HER!

Er du interessert i å vite mer? Ta kontakt, eller se etter oppslag for vårt allmøte hver vår og høst!

Flere studentforeninger

Se alle